Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014

Βραβεία Προσφοράς και ΔράσηςΣκοπός του Προγράμματος EduTrip

Το Educational Trip δίνει την ευκαιρία σε είκοσι φοιτητές και φοιτήτριες από ελληνικά πανεπιστήμια να επισκεφθούν κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα παγκοσμίως και να εφοδιαστούν με νέες ιδέες και γνώσεις, που θα μπορέσουν να εφαρμόσουν και να αξιοποιήσουν στο δικό τους ακαδημαϊκό περιβάλλον με την επιστροφή τους.
Οι φοιτητές και φοιτήτριες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα, διαλέξεις και σεμινάρια, σύμφωνα με τα ακαδημαϊκά τους ενδιαφέροντα, να πραγματοποιήσουν επισκέψεις σε τεχνολογικές εταιρείες αιχμής και ερευνητικά κέντρα, με κύριο στόχο την ανάδειξη της αλληλεπίδρασης των πανεπιστημίων με τα οικοσυστήματα καινοτομίας που στηρίζουν την πρωτοπορία τους, αποκομίζοντας σημαντικές γνώσεις και καινοτόμες πρακτικές, προς αξιοποίηση στις σπουδές και τη μετέπειτα καριέρα τους.
Ελπίδα όλων όσων συμβάλλουν στην υλοποίηση του Educational Trip, διοργανωτών και υποστηρικτών, είναι οι φοιτητές και φοιτήτριες που θα λάβουν μέρος, να επιστρέψουν με μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για την εκπαίδευση, με ιδέες και προτάσεις για το πώς μπορούν τα ελληνικά πανεπιστήμια να αναπτυχθούν, καθώς και να δώσουν οι ίδιοι μια ώθηση στους συμφοιτητές τους να δράσουν δυναμικά και να παίξουν καταλυτικό ρόλο στις προσπάθειες βελτίωσης του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος.

 

Σκοπός των Βραβείων Προσφοράς και Δράσης του Προγράμματος EduTrip

Ο σκοπός των Βραβείων είναι:
·        Η εμπέδωση του κλίματος συνεργασίας και ευγενούς άμιλλας μεταξύ των συμμετεχόντων με στόχο τη βελτίωση του ελληνικού Πανεπιστημίου.
·  Η επικύρωση της εμπιστοσύνης των διοργανωτών του Educational Trip προς στους συμμετέχοντες.
·    Η στήριξη με κάθε δυνατό μέσο των πρωτοβουλιών των συμμετεχόντων μετά το πέρας του ταξιδιού.


Δικαίωμα Συμμετοχής

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη διαφορετική φύση και το εύρος των ιδεών, πρωτοβουλιών και δράσεων που αναμένονται στο πλαίσιο του Προγράμματος, δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
·      Άτομα που έχουν συμμετάσχει στο EduTrip και είχαν ενεργό ρόλο, μέσω ατομικών ή συλλογικών δράσεων, στην πανεπιστημιακή τους κοινότητα μετά την επιστροφή τους από το ταξίδι (Βραβείο Προσφοράς).
·      Ομάδες ατόμων που εργάστηκαν για την υλοποίηση μίας συγκεκριμένης Δράσης (Βραβείο Δράσης) και περιέχουν τουλάχιστον ένα μέλος που έχει συμμετάσχει στο EduTrip. Ως Δράση ορίζεται κάθε προσπάθεια με καθορισμένο στόχο και τρόπο εφαρμογής, η οποία υλοποιείται από περισσότερα άτομα. Οι δράσεις θα αξιολογούνται βάσει των στόχων τους, της οργάνωσής τους, της εφαρμογής τους και των αποτελεσμάτων τους. Μια δράση προκειμένου να βραβευθεί δεν είναι απαραίτητο να έχει ολοκληρωθεί. Ανάλογα με τη φάση εφαρμογής, κατά την οποία κατατίθεται η δράση, θα δοθεί και η αντίστοιχη βαρύτητα σε οργάνωση, εφαρμογή και αποτελέσματα.
Κατ’ έτος απονέμονται έως ένα (1) Βραβείο Προσφοράς και ένα (1) Βραβείο Δράσης. Άτομα μπορούν να προταθούν και να βραβευθούν και στις δύο κατηγορίες. Άτομα μπορούν να βραβευτούν μόνο μια φορά με το Βραβείο Προσφοράς.

Τρόπος Κατάθεσης Υποψηφιοτήτων

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με την εξής διαδικασία:
·      Τα μέλη της Κοινότητας του Προγράμματος (τα στελέχη των διοργανωτών του Προγράμματος (Φοιτητικοί Σύλλογοι και Corallia), τα μέλη της Συντονιστικής, της Εκτελεστικής και της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Προγράμματος, οι πρώην και νέοι συμμετέχοντες) μπορούν να υποβάλουν έως δύο (2) άτομα και μία (1) δράση για υποψηφιότητα. Αυτοπροτάσεις είναι αποδεκτές.
·      Κάθε υποψηφιότητα οφείλει να συνοδεύεται από κείμενο τριακοσίων (300) λέξεων κατά μέγιστο, με την απαραίτητη τεκμηρίωση.

Αξιολόγηση

H αξιολόγηση ακολουθεί τις εξής δυο φάσεις:
·      Αρχικά, όλες οι συμμετοχές (κείμενα), τίθενται σε ψηφοφορία από την Κοινότητα του Προγράμματος. Δικαίωμα πέντε (5) ψήφων έχουν οι διοργανωτές (Φοιτητικοί Σύλλογοι και Corallia), μίας (1) ψήφου κάθε μέλος της Συντονιστικής και της Εκτελεστικής Επιτροπής και μίας (1) ψήφου κάθε πρώην και νέος συμμετέχοντας. Κάθε άτομο μπορεί να έχει μέχρι μία ψήφο.
·      Στη συνέχεια οι 3 πρώτες ομάδες και τα 3 πρώτα άτομα παρουσιάζουν (διαδικτυακά) τις υποψηφιότητές τους στη Συμβουλευτική Επιτροπή του Προγράμματος. Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από την Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία κατατάσσει τις υποψηφιότητες. Κάθε μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής έχει μια (1) ψήφο σε αυτή τη διαδικασία. Στην περίπτωση ισοβαθμιών κατατάσσει μετά από διαλογική συζήτηση και συναίνεση.

 

Χρονοδιάγραμμα Απονομής

Η απονομή των βραβείων γίνεται κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου και πριν την προκήρυξη του επόμενου κύκλου του Προγράμματος. Το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής:
·      Δύο (2) εβδομάδες είναι η διάρκεια υποβολής υποψηφιοτήτων.
·      Οι υποψηφιότητες προωθούνται στην κοινότητα του Προγράμματος και τίθενται σε ψηφοφορία για δυο (2) εβδομάδες.
·      Μια (1) εβδομάδα διαρκεί η διαδικασία κατάταξης των τριών (3) επικρατέστερων ατόμων και δράσεων από τη Συμβουλευτική Επιτροπή.
·      Η απονομή γίνεται στη συνέχεια σε ειδική τελετή στα γραφεία του Corallia ή στην έδρα του Χρυσού Χορηγού του προηγούμενου έτους ή σε κάποιο Πανεπιστήμιο, κατόπιν απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής.