Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

Μεταφερθήκαμε!


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάσουμε το νέο ιστότοπο του προγράμματος, πιο όμορφο και πιο χρηστικό.

Συνδεθείτε στο www.edutrip.gr για το Educational Trip 2015 και ό,τι άλλο θέλετε να μάθετε για το παρόν και το μέλλον του προγράμματος!


Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014

Βραβεία Προσφοράς και ΔράσηςΣκοπός του Προγράμματος EduTrip

Το Educational Trip δίνει την ευκαιρία σε είκοσι φοιτητές και φοιτήτριες από ελληνικά πανεπιστήμια να επισκεφθούν κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα παγκοσμίως και να εφοδιαστούν με νέες ιδέες και γνώσεις, που θα μπορέσουν να εφαρμόσουν και να αξιοποιήσουν στο δικό τους ακαδημαϊκό περιβάλλον με την επιστροφή τους.
Οι φοιτητές και φοιτήτριες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα, διαλέξεις και σεμινάρια, σύμφωνα με τα ακαδημαϊκά τους ενδιαφέροντα, να πραγματοποιήσουν επισκέψεις σε τεχνολογικές εταιρείες αιχμής και ερευνητικά κέντρα, με κύριο στόχο την ανάδειξη της αλληλεπίδρασης των πανεπιστημίων με τα οικοσυστήματα καινοτομίας που στηρίζουν την πρωτοπορία τους, αποκομίζοντας σημαντικές γνώσεις και καινοτόμες πρακτικές, προς αξιοποίηση στις σπουδές και τη μετέπειτα καριέρα τους.
Ελπίδα όλων όσων συμβάλλουν στην υλοποίηση του Educational Trip, διοργανωτών και υποστηρικτών, είναι οι φοιτητές και φοιτήτριες που θα λάβουν μέρος, να επιστρέψουν με μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για την εκπαίδευση, με ιδέες και προτάσεις για το πώς μπορούν τα ελληνικά πανεπιστήμια να αναπτυχθούν, καθώς και να δώσουν οι ίδιοι μια ώθηση στους συμφοιτητές τους να δράσουν δυναμικά και να παίξουν καταλυτικό ρόλο στις προσπάθειες βελτίωσης του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος.

 

Σκοπός των Βραβείων Προσφοράς και Δράσης του Προγράμματος EduTrip

Ο σκοπός των Βραβείων είναι:
·        Η εμπέδωση του κλίματος συνεργασίας και ευγενούς άμιλλας μεταξύ των συμμετεχόντων με στόχο τη βελτίωση του ελληνικού Πανεπιστημίου.
·  Η επικύρωση της εμπιστοσύνης των διοργανωτών του Educational Trip προς στους συμμετέχοντες.
·    Η στήριξη με κάθε δυνατό μέσο των πρωτοβουλιών των συμμετεχόντων μετά το πέρας του ταξιδιού.


Δικαίωμα Συμμετοχής

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη διαφορετική φύση και το εύρος των ιδεών, πρωτοβουλιών και δράσεων που αναμένονται στο πλαίσιο του Προγράμματος, δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
·      Άτομα που έχουν συμμετάσχει στο EduTrip και είχαν ενεργό ρόλο, μέσω ατομικών ή συλλογικών δράσεων, στην πανεπιστημιακή τους κοινότητα μετά την επιστροφή τους από το ταξίδι (Βραβείο Προσφοράς).
·      Ομάδες ατόμων που εργάστηκαν για την υλοποίηση μίας συγκεκριμένης Δράσης (Βραβείο Δράσης) και περιέχουν τουλάχιστον ένα μέλος που έχει συμμετάσχει στο EduTrip. Ως Δράση ορίζεται κάθε προσπάθεια με καθορισμένο στόχο και τρόπο εφαρμογής, η οποία υλοποιείται από περισσότερα άτομα. Οι δράσεις θα αξιολογούνται βάσει των στόχων τους, της οργάνωσής τους, της εφαρμογής τους και των αποτελεσμάτων τους. Μια δράση προκειμένου να βραβευθεί δεν είναι απαραίτητο να έχει ολοκληρωθεί. Ανάλογα με τη φάση εφαρμογής, κατά την οποία κατατίθεται η δράση, θα δοθεί και η αντίστοιχη βαρύτητα σε οργάνωση, εφαρμογή και αποτελέσματα.
Κατ’ έτος απονέμονται έως ένα (1) Βραβείο Προσφοράς και ένα (1) Βραβείο Δράσης. Άτομα μπορούν να προταθούν και να βραβευθούν και στις δύο κατηγορίες. Άτομα μπορούν να βραβευτούν μόνο μια φορά με το Βραβείο Προσφοράς.

Τρόπος Κατάθεσης Υποψηφιοτήτων

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με την εξής διαδικασία:
·      Τα μέλη της Κοινότητας του Προγράμματος (τα στελέχη των διοργανωτών του Προγράμματος (Φοιτητικοί Σύλλογοι και Corallia), τα μέλη της Συντονιστικής, της Εκτελεστικής και της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Προγράμματος, οι πρώην και νέοι συμμετέχοντες) μπορούν να υποβάλουν έως δύο (2) άτομα και μία (1) δράση για υποψηφιότητα. Αυτοπροτάσεις είναι αποδεκτές.
·      Κάθε υποψηφιότητα οφείλει να συνοδεύεται από κείμενο τριακοσίων (300) λέξεων κατά μέγιστο, με την απαραίτητη τεκμηρίωση.

Αξιολόγηση

H αξιολόγηση ακολουθεί τις εξής δυο φάσεις:
·      Αρχικά, όλες οι συμμετοχές (κείμενα), τίθενται σε ψηφοφορία από την Κοινότητα του Προγράμματος. Δικαίωμα πέντε (5) ψήφων έχουν οι διοργανωτές (Φοιτητικοί Σύλλογοι και Corallia), μίας (1) ψήφου κάθε μέλος της Συντονιστικής και της Εκτελεστικής Επιτροπής και μίας (1) ψήφου κάθε πρώην και νέος συμμετέχοντας. Κάθε άτομο μπορεί να έχει μέχρι μία ψήφο.
·      Στη συνέχεια οι 3 πρώτες ομάδες και τα 3 πρώτα άτομα παρουσιάζουν (διαδικτυακά) τις υποψηφιότητές τους στη Συμβουλευτική Επιτροπή του Προγράμματος. Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από την Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία κατατάσσει τις υποψηφιότητες. Κάθε μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής έχει μια (1) ψήφο σε αυτή τη διαδικασία. Στην περίπτωση ισοβαθμιών κατατάσσει μετά από διαλογική συζήτηση και συναίνεση.

 

Χρονοδιάγραμμα Απονομής

Η απονομή των βραβείων γίνεται κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου και πριν την προκήρυξη του επόμενου κύκλου του Προγράμματος. Το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής:
·      Δύο (2) εβδομάδες είναι η διάρκεια υποβολής υποψηφιοτήτων.
·      Οι υποψηφιότητες προωθούνται στην κοινότητα του Προγράμματος και τίθενται σε ψηφοφορία για δυο (2) εβδομάδες.
·      Μια (1) εβδομάδα διαρκεί η διαδικασία κατάταξης των τριών (3) επικρατέστερων ατόμων και δράσεων από τη Συμβουλευτική Επιτροπή.
·      Η απονομή γίνεται στη συνέχεια σε ειδική τελετή στα γραφεία του Corallia ή στην έδρα του Χρυσού Χορηγού του προηγούμενου έτους ή σε κάποιο Πανεπιστήμιο, κατόπιν απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής. 

Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Educational Trip 2014

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διαδικασία επιλογής από την επιτροπή αξιολόγησης έχει ολοκληρωθεί. Οι 314 έγκυρες αιτήσεις βαθμολογήθηκαν από τουλάχιστον 4 αξιολογητές η καθεμία. Στη συνέχεια κατά την διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις σε 70 άτομα πριν η επιτροπή καταλήξει σε 20 φοιτητές που θα συμμετέχουν στο φετινό πρόγραμμα.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους φοιτητές οι οποίοι έκαναν αίτηση στο πρόγραμμα από πανεπιστήμια όλης της Ελλάδας και ελπίζουμε η διαδικασία αυτή να ήταν χρήσιμη σε όλους. Ελπίζουμε το πρόγραμμα αυτό να αποτελεί μια βάση για την εξέλιξη του ελληνικού ακαδημαικού οικοσυστήματος και προς την κατεύθυνση αυτή προγραμματίζουμε και άλλες πρωτοβουλίες εκτός του ταξιδιού στην Αμερική. Μείνετε συντονισμένοι!

Ευχαριστούμε τους φετινούς χορηγούς του προγράμματος καθώς χωρίς την συνδρομή τους δεν θα ήταν δυνατή η πραγματοποίησή του.

Σας ευχαριστούμε όλους για το ενδιαφέρον σας και τον ενθουσιασμό σας. Αυτό μας δίνει δύναμη και κουράγιο να συνεχίζουμε το πρόγραμμα και να το επεκτείνουμε κάθε χρόνο.

Οι 20 φοιτητές που επελέγησαν να συμμετάσχουν στο Educational Trp 2014 ανά πανεπιστήμιο είναι οι παρακάτω:

Stanford

Κωνσταντίνος Ηλιάδης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Μερόπη Καρακιουλάκη, ΑΠΘ, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας
Διαμαντούλα Παπαδοπούλου, ΑΠΘ, ΟΠΕ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Εκτωρ Ρουμελιώτης, ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Δημήτριος Σάπικας, ΤΕΙ Πειραιά, Σχολή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων

Berkeley

Αντώνιος Αναγνώστου, ΑΠΘ, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής
Γεωργία Γκίοκα, ΕΜΠ, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Απόστολος Λυμπέρης, ΕΜΠ, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Παναγιώτης Μπουντούρης, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
Γεώργιος Στεφανίδης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 

ΜΙΤ

Κωνσταντίνος Καφφές, ΕΜΠ, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Ελένη Οικονομάκη, ΑΠΘ, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ηλέκτρα Παπαδάκη, ΕΜΠ, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Αναστασία Τερζοπούλου, ΑΠΘ, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής
Γεώργιος Ψαρέλλης, ΕΜΠ, Σχολή Χημικών Μηχανικών

Georgia Tech

Θεωχάρης Ζαχαριάδης, ΑΠΘ, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Δέσποινα Ζυμπελούδη, ΕΜΠ, Σχολή Χημικών Μηχανικών
Ηλίας Καρλής, ΕΜΠ, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Άλκηστης-Μαρία Μιχαηλίδου, ΟΠΑ, Σχολή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Ιάσων Μπινιάρης, ΕΚΠΑ, Ιατρική Σχολή

Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014

Ενημέρωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Educational Trip 2014 και ότι η επιτροπή αξιολόγησης έχει ξεκινήσει την διαδικασία επιλογής.

Συνολικά ελήφθησαν 314 έγκυρες αιτήσεις και θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους φοιτητές που έκαναν αίτηση στο πρόγραμμα από πανεπιστήμια όλης της Ελλάδας. 

Τα επόμενα βήματα της διαδικασίας που θα λάβουν χώρα τις 2-3 εβδομάδες που ακολουθούν περιλαμβάνουν αξιολόγηση των γραπτών αιτήσεων και επικοινωνία με αριθμό φοιτητών για την οργάνωση τηλεφωνικής συνέντευξης. Ιστορικά για κάθε θέση του προγράμματος δίνονται τριπλάσιες συνεντεύξεις επομένως και φέτος αναμένουμε να πραγματοποιηθούν περίπου 60 συνεντεύξεις. 

Σε αντίθεση με παλιότερα έτη δεν θα υπάρξει ενδιάμεση ανακοίνωση μέχρι την τελική απόφαση των επιλογών καθώς η επιτροπή αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να κρατήσει ανοικτή την επιλογή για πραγματοποίηση επαναληπτικής συνέντευξης, διεύρυνση της αρχικής λίστας και επιλογή επιλαχόντων σε περίπτωση που οι αρχικές επιλογές αδυνατούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ή στις βασικές υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται.

Τα ονόματα των φοιτητών που θα συμμετάσχουν φέτος στο πρόγραμμα αναμένεται να ανακοινωθούν την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου.


Ακολουθούν μερικά ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία από τις φετινές αιτήσεις:

Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

Ενημέρωση (και λύση) για τα προβλήματα με τη φόρμα υποβολής της αίτησης.

Αρκετοί από εσάς έχετε αντιμετωπίσει προβλήματα με την υποβολή της αίτησης. Η φόρμα παρουσίαζει σφάλματα στην αποθήκευση όταν το σύνολο των απαντήσεων ξεπερνάει κάποιο όριο λέξεων. Για να επιλυθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα επικοινωνήσαμε με τον πάροχο της φόρμας ο οποίος πρότεινε την κατάτμηση της φόρμας σε περισσότερες σελίδες. Παρόλα αυτά το πρόβλημα παραμένει, κάτι που μας οδηγεί σε μια απαραίτητη διορθωτική κίνηση.

 • Στο εξής σας παρακαλούμε να συμπληρώνετε μόνο τα υποχρεωτικά πεδία της φόρμας. 
 • Μπορείτε να στείλετε τις απαντήσεις σας στις προαιρετικές ερωτήσεις με email στο info[at]edutrip.gr 
  • To email πρέπει να έχει τίτλο "EduTrip 2014 Application Submission" 
  • Το email πρέπει να προέρχεται από τον λογαριασμό email που έχετε δηλώσει στην φόρμα
  • Το email πρέπει να περιέχει μόνο τις ερωτήσεις με την αντίστοιχη απάντηση με μία γραμμή κενό μεταξύ της απάντησης της προηγούμενης ερώτησης και της επόμενης ερώτησης
  • Συνημμένα αρχεία στο email θα αγνοηθούν. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα πεδία της φόρμας για την κατάθεση του βιογραφικού και της αναλυτικής βαθμολογίας σας.
 • Αν έχετε ήδη καταθέσει επιτυχώς την αίτηση μπορείτε απλά να στείλετε το email με τις απαντήσεις στις προαιρετικές ερωτήσεις αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Για να θεωρηθεί έγκυρη μια αίτηση θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει γίνει τουλάχιστον μια επιτυχή κατάθεση της φόρμας με τα υποχρεωτικά πεδία συμπληρωμένα και αποστολή του συμπληρωματικού email πριν την 15 Φεβρουαρίου. (Η τελευταία χρονολογικά κατάθεση πριν το τέλος της προθεσμίας αποτελεί την αίτηση σας και αυτή θα προωθηθεί στην επιτροπή αξιολόγησης μαζί με τις προαιρετικές απαντήσεις που θα βρίσκονται στο email)


Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

Educational Trip 2014: Stanford, UC Berkeley, MIT και Georgia Tech σας προσκαλούν να τα ανακαλύψετε!Οι σύλλογοι Eλλήνων φοιτητών των πανεπιστημίων Stanford (Hell.A.S), UC Berkeley (Hestia), MIT (HSA of MIT), Georgia Tech (Georgia Tech Hellenic Societyκαι το Corallia, ανακοινώνουν τη διοργάνωση, για πέμπτη συνεχή χρονιά, του προγράμματος Educational Trip το οποίο θα πραγματοποιηθεί 5-13 Απριλίου 2014.


Σκοπός του Προγράμματος

Το Educational Trip δίνει την ευκαιρία σε είκοσι φοιτητές και φοιτήτριες από ελληνικά πανεπιστήμια να επισκεφθούν κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα παγκοσμίως και να εφοδιαστούν με νέες ιδέες και γνώσεις, που θα μπορέσουν να εφαρμόσουν και να αξιοποιήσουν στο δικό τους ακαδημαϊκό περιβάλλον με την επιστροφή τους.
Οι φοιτητές και φοιτήτριες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα, διαλέξεις και σεμινάρια, σύμφωνα με τα ακαδημαϊκά τους ενδιαφέροντα, να πραγματοποιήσουν επισκέψεις σε τεχνολογικές εταιρείες αιχμής και ερευνητικά κέντρα στη Σίλικον Βάλεϊ, στο Σαν Φρανσίσκο, στη Βοστώνη και στην Ατλάντα, με κύριο στόχο την ανάδειξη της αλληλεπίδρασης των πανεπιστημίων με τα οικοσυστήματα καινοτομίας που στηρίζουν την πρωτοπορία τους, αποκομίζοντας σημαντικές γνώσεις και καινοτόμες πρακτικές, προς αξιοποίηση στις σπουδές και τη μετέπειτα καριέρα τους.
Ελπίδα όλων όσων συμβάλλουν στην υλοποίηση του 5ο Educational Trip, διοργανωτών και υποστηρικτών, είναι οι φοιτητές και φοιτήτριες που θα λάβουν μέρος, να επιστρέψουν με μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για την εκπαίδευση, με ιδέες και προτάσεις για το πώς μπορούν τα ελληνικά πανεπιστήμια να αναπτυχθούν, καθώς και να δώσουν οι ίδιοι μια ώθηση στους συμφοιτητές τους να δράσουν δυναμικά και να παίξουν καταλυτικό ρόλο στις προσπάθειες βελτίωσης του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος.


Διαδικασία Υποβολής και Αξιολόγησης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2014, συμπληρώνοντας βασικές πληροφορίες για την ανάδειξη και ενίσχυση της υποψηφιότητάς τους.
Την επιλογή των φοιτητών και φοιτητριών που θα συμμετάσχουν στο 5ο Educational Trip θα κάνουν τα μέλη των ελληνικών φοιτητικών συλλόγων των συμμετεχόντων πανεπιστημίων, βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στους Όρους Συμμετοχής.
Για την αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη η ηλεκτρονική αίτηση και η συνέντευξη στα αγγλικά με τους επικρατέστερους και βάσει αυτών θα γίνει η τελική επιλογή των 20 φοιτητών και φοιτητριών που θα συμμετάσχουν στο 5ο Educational Trip.


Κόστος

Το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων, μετ’ επιστροφής από το Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος (Αθήνα) των συμμετεχόντων φοιτητών προς Σαν Φρανσίσκο, Βοστώνη ή Ατλάντα θα καλυφθεί από τους υποστηρικτές του προγράμματος.
Δεν απαιτούνται έξοδα διαμονής, καθώς οι συμμετέχοντες θα φιλοξενηθούν από φοιτητές και μέλη των συλλόγων, ωστόσο καλούνται να καλύψουν κάποια έξοδα κατά τη διάρκεια της διαμονής τους, όπως μεταφορικά, διατροφή, κ.λπ., τα οποία εκτιμάται ότι θα κυμανθούν στα 200-300 ευρώ περίπου ανά άτομο.


Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινίσεις: http://useducationaltrip.blogspot.com / info[at]edutrip.gr
Ο οδηγός του Προγράμματος βρίσκεται εδώ.

Κανονιστικό πλαίσιο

Η συμμετοχή στη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Προγράμματος συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των αξιολογικών κρίσεων και αποφάσεων των ομάδων αξιολόγησης, από τις οποίες και δεσμεύονται απόλυτα οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσής τους.
Οι διοργανωτές ενημερώνουν ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος και μόνο, θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και του Ν. 3471/2006 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Διοργανωτές
Υποστηρικτές Υλικοτεχνικοί Υποστηρικτές