Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012

Περιγραφή του Προγράμματος "Educational Trips" από το Corallia

Τι είναι;
Εκπαιδευτικά ταξίδια σε πανεπιστήμια διεθνούς αναγνώρισης (Stanford, U.C Berkeley), προκειμένου οι Έλληνες φοιτητές να βιώσουν, για μια εβδομάδα, την ακαδημαϊκή πραγματικότητα των φοιτητών των πανεπιστημίων του εξωτερικού, συμμετέχοντας σε όλες τις δραστηριότητες της πανεπιστημιακής τους κοινότητας.
Τα εκπαιδευτικά ταξίδια θεσμοθετήθηκαν το 2009 με πρωτοβουλία των Ελλήνων φοιτητών του πανεπιστημίου του Stanford και την υποστήριξη του Corallia. Στο ταξίδι έλαβαν μέρος 9 φοιτητές ελληνικών πανεπιστημίων, ενώ τη δεύτερη χρονιά (2010), το πρόγραμμα επεκτάθηκε με τη συμμετοχή του συλλόγου Ελλήνων φοιτητών του Berkeley, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε 10 φοιτητές να ταξιδέψουν και να επισκεφτούν τα δύο πανεπιστήμια (5 φοιτητές σε κάθε πανεπιστήμιο).

Ποιός είναι ο σκοπός του προγράμματος;
Στόχος του προγράμματος είναι οι φοιτητές των ελληνικών πανεπιστημίων, να βιώσουν μια ακαδημαϊκή πραγματικότητα, η οποία προωθεί την αλληλεπίδραση των πανεπιστημίων με το οικοσύστημα επιχειρήσεων και ερευνητικών κέντρων, να έρθουν σε επαφή με τον τρόπο λειτουργίας τους, και τέλος, να διερευνήσουν τα τεχνολογικά πεδία, στα οποία μπορούν να εφαρμόσουν μελλοντικά τις προπτυχιακές τους γνώσεις.
Μέσα από αυτή την εμπειρία, οι φοιτητές αποκτούν μια κριτική άποψη  και μεταφέρουν τις εμπειρίες τους στο δικό τους ακαδημαϊκό περιβάλλον, ενισχύοντας και αναδεικνύοντας τελικά τη ουσιαστική διάσταση του ρόλου των πανεπιστημίων, προωθώντας ταυτόχρονα νέες προοπτικές για την ανάταση της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.


Διοργανωτές;
Βασικός διοργανωτής αυτής της πρωτοβουλία είναι οι Σύλλογοι Ελλήνων Φοιτητών, στα εκάστοτε πανεπιστήμια που συμμετέχουν, με την υποστήριξη του Corallia. Την προβολή και προώθηση του προγράμματος, καθώς και την κάλυψη του κόστους των ταξιδιών, κατά τα 2 τελευταία έτη, έχει αναλάβει το Corallia, μέσω των δωρεών που λαμβάνει από την ευγενική χορηγία ιδιωτών.

Δυνατότητα συμμετοχής;
Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φοιτητές με κατεύθυνση σε συναφείς τομείς με τους αυτούς για τους οποίους τα εκάστοτε πανεπιστήμια είναι πρωτοπόρα. 
Απευθύνεται σε φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών τους και δε βρίσκονται στο έτος αποφοίτησής τους, ώστε αφενός να έχουν σχηματίσει μια πρώτη άποψη για τις σπουδές τους, και αφετέρου να έχουν ένα εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να επιδιώξουν μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία προπτυχιακών σπουδών.
Η διαδικασία επιλογής των φοιτητών γίνεται σε φάσεις και εκτελείται εξ’ ολοκλήρου από τα μέλη των ελληνικών φοιτητικών συλλόγων των πανεπιστημίων, και περιλαμβάνει αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής και συνέντευξη στην Αγγλική γλώσσα.


Ενίσχυση του θεσμού
Ο θεσμός  των εκπαιδευτικών ταξιδιών συνεχώς εξελίσσεται και βελτιώνεται, με τη συμμετοχή και άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και την αποστολή μεγαλύτερης ομάδας φοιτητών στο εξωτερικό.
Για το 2012, η διοργάνωση, εκτός των πανεπιστημίων Stanford και Berkeley, θα περιλαμβάνει και τη συμμετοχή του πανεπιστημίου MIT, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμη 5 φοιτητές να βιώσουν αυτή τη συγκλονιστική εμπειρία.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να συμβάλλετε στην οικονομική ενίσχυση του προγράμματος, με το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €), βοηθώντας έτσι στην υλοποίηση του ταξιδιού των 15 ελλήνων φοιτητών, που θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό ταξίδι.
Η αρωγή σας σε αυτήν την προσπάθειά μας είναι πολύτιμη και μας ενθαρρύνει για περαιτέρω αναπτυξιακές δράσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου