Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014

Βραβεία Προσφοράς και ΔράσηςΣκοπός του Προγράμματος EduTrip

Το Educational Trip δίνει την ευκαιρία σε είκοσι φοιτητές και φοιτήτριες από ελληνικά πανεπιστήμια να επισκεφθούν κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα παγκοσμίως και να εφοδιαστούν με νέες ιδέες και γνώσεις, που θα μπορέσουν να εφαρμόσουν και να αξιοποιήσουν στο δικό τους ακαδημαϊκό περιβάλλον με την επιστροφή τους.
Οι φοιτητές και φοιτήτριες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα, διαλέξεις και σεμινάρια, σύμφωνα με τα ακαδημαϊκά τους ενδιαφέροντα, να πραγματοποιήσουν επισκέψεις σε τεχνολογικές εταιρείες αιχμής και ερευνητικά κέντρα, με κύριο στόχο την ανάδειξη της αλληλεπίδρασης των πανεπιστημίων με τα οικοσυστήματα καινοτομίας που στηρίζουν την πρωτοπορία τους, αποκομίζοντας σημαντικές γνώσεις και καινοτόμες πρακτικές, προς αξιοποίηση στις σπουδές και τη μετέπειτα καριέρα τους.
Ελπίδα όλων όσων συμβάλλουν στην υλοποίηση του Educational Trip, διοργανωτών και υποστηρικτών, είναι οι φοιτητές και φοιτήτριες που θα λάβουν μέρος, να επιστρέψουν με μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για την εκπαίδευση, με ιδέες και προτάσεις για το πώς μπορούν τα ελληνικά πανεπιστήμια να αναπτυχθούν, καθώς και να δώσουν οι ίδιοι μια ώθηση στους συμφοιτητές τους να δράσουν δυναμικά και να παίξουν καταλυτικό ρόλο στις προσπάθειες βελτίωσης του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος.

 

Σκοπός των Βραβείων Προσφοράς και Δράσης του Προγράμματος EduTrip

Ο σκοπός των Βραβείων είναι:
·        Η εμπέδωση του κλίματος συνεργασίας και ευγενούς άμιλλας μεταξύ των συμμετεχόντων με στόχο τη βελτίωση του ελληνικού Πανεπιστημίου.
·  Η επικύρωση της εμπιστοσύνης των διοργανωτών του Educational Trip προς στους συμμετέχοντες.
·    Η στήριξη με κάθε δυνατό μέσο των πρωτοβουλιών των συμμετεχόντων μετά το πέρας του ταξιδιού.


Δικαίωμα Συμμετοχής

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη διαφορετική φύση και το εύρος των ιδεών, πρωτοβουλιών και δράσεων που αναμένονται στο πλαίσιο του Προγράμματος, δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
·      Άτομα που έχουν συμμετάσχει στο EduTrip και είχαν ενεργό ρόλο, μέσω ατομικών ή συλλογικών δράσεων, στην πανεπιστημιακή τους κοινότητα μετά την επιστροφή τους από το ταξίδι (Βραβείο Προσφοράς).
·      Ομάδες ατόμων που εργάστηκαν για την υλοποίηση μίας συγκεκριμένης Δράσης (Βραβείο Δράσης) και περιέχουν τουλάχιστον ένα μέλος που έχει συμμετάσχει στο EduTrip. Ως Δράση ορίζεται κάθε προσπάθεια με καθορισμένο στόχο και τρόπο εφαρμογής, η οποία υλοποιείται από περισσότερα άτομα. Οι δράσεις θα αξιολογούνται βάσει των στόχων τους, της οργάνωσής τους, της εφαρμογής τους και των αποτελεσμάτων τους. Μια δράση προκειμένου να βραβευθεί δεν είναι απαραίτητο να έχει ολοκληρωθεί. Ανάλογα με τη φάση εφαρμογής, κατά την οποία κατατίθεται η δράση, θα δοθεί και η αντίστοιχη βαρύτητα σε οργάνωση, εφαρμογή και αποτελέσματα.
Κατ’ έτος απονέμονται έως ένα (1) Βραβείο Προσφοράς και ένα (1) Βραβείο Δράσης. Άτομα μπορούν να προταθούν και να βραβευθούν και στις δύο κατηγορίες. Άτομα μπορούν να βραβευτούν μόνο μια φορά με το Βραβείο Προσφοράς.

Τρόπος Κατάθεσης Υποψηφιοτήτων

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με την εξής διαδικασία:
·      Τα μέλη της Κοινότητας του Προγράμματος (τα στελέχη των διοργανωτών του Προγράμματος (Φοιτητικοί Σύλλογοι και Corallia), τα μέλη της Συντονιστικής, της Εκτελεστικής και της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Προγράμματος, οι πρώην και νέοι συμμετέχοντες) μπορούν να υποβάλουν έως δύο (2) άτομα και μία (1) δράση για υποψηφιότητα. Αυτοπροτάσεις είναι αποδεκτές.
·      Κάθε υποψηφιότητα οφείλει να συνοδεύεται από κείμενο τριακοσίων (300) λέξεων κατά μέγιστο, με την απαραίτητη τεκμηρίωση.

Αξιολόγηση

H αξιολόγηση ακολουθεί τις εξής δυο φάσεις:
·      Αρχικά, όλες οι συμμετοχές (κείμενα), τίθενται σε ψηφοφορία από την Κοινότητα του Προγράμματος. Δικαίωμα πέντε (5) ψήφων έχουν οι διοργανωτές (Φοιτητικοί Σύλλογοι και Corallia), μίας (1) ψήφου κάθε μέλος της Συντονιστικής και της Εκτελεστικής Επιτροπής και μίας (1) ψήφου κάθε πρώην και νέος συμμετέχοντας. Κάθε άτομο μπορεί να έχει μέχρι μία ψήφο.
·      Στη συνέχεια οι 3 πρώτες ομάδες και τα 3 πρώτα άτομα παρουσιάζουν (διαδικτυακά) τις υποψηφιότητές τους στη Συμβουλευτική Επιτροπή του Προγράμματος. Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από την Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία κατατάσσει τις υποψηφιότητες. Κάθε μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής έχει μια (1) ψήφο σε αυτή τη διαδικασία. Στην περίπτωση ισοβαθμιών κατατάσσει μετά από διαλογική συζήτηση και συναίνεση.

 

Χρονοδιάγραμμα Απονομής

Η απονομή των βραβείων γίνεται κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου και πριν την προκήρυξη του επόμενου κύκλου του Προγράμματος. Το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής:
·      Δύο (2) εβδομάδες είναι η διάρκεια υποβολής υποψηφιοτήτων.
·      Οι υποψηφιότητες προωθούνται στην κοινότητα του Προγράμματος και τίθενται σε ψηφοφορία για δυο (2) εβδομάδες.
·      Μια (1) εβδομάδα διαρκεί η διαδικασία κατάταξης των τριών (3) επικρατέστερων ατόμων και δράσεων από τη Συμβουλευτική Επιτροπή.
·      Η απονομή γίνεται στη συνέχεια σε ειδική τελετή στα γραφεία του Corallia ή στην έδρα του Χρυσού Χορηγού του προηγούμενου έτους ή σε κάποιο Πανεπιστήμιο, κατόπιν απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής. 

2 σχόλια:

  1. Trekking in Nepal is delighted to welcome to you tiny but amazing country in Nepal. There are attraction sharing and memorable your life with TreksHimalaya, found by the team of enthusiastic and the trekking specialists is devoted to impart you a fondest memory during your holidays with us for hiking in Nepal. We have been serving not only in Nepal also Tibet tours and Bhutan tours as well. We dedicated ourselves to take each step essential to provide you and skill you will dotingly look back upon not kind what it cost you, as you will be recurring a wealthier person full of reminiscences. We dedicated ourselves to take each step essential to provide you and skill you will dotingly look back upon not kind what it cost you, as you will be recurring a wealthier person full of reminiscences. Either Nepal trekking, rafting and cannoning, Nepal tours, mountaineering, Nepal peak climbing, jungle safaris and Nepal trekking activities. Nepal traveling with us is more than just a brief to stay somewhere. Nepal tea house trek in Nepal offering for small trekking groups and big trekking groups. Our trekking tours involve knowledge all aspect of country, the enormous historical sites, natural loveliness and wildlife, most prominently, they give you the opportunity to get with local people and to see their custom first hand. Anyone with a join up to strong legs and strength of adventure to discover the exotic will pleasurable the excitement of tours trekking in Nepal for charming discovery.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. The foreign exchange market is the "place" where currencies are traded. Currencies are important to most people around the world, whether they realize it or not, because currencies need to be exchanged in order to conduct foreign trade and business. If you are living in the U.S. and want to buy cheese from France, either you or the company that you buy Usa Forex Signals the cheese from has to pay the French for the cheese in . This means that the U.S. importer would have to exchange the equivalent value of U.S. dollars (USD) into euros. The same goes for traveling. A French tourist in Egypt can't pay in euros to see the pyramids because it's not the locally accepted currency. As such, the tourist has to exchange the euros for the local currency, in this case the Egyptian pound, at the current exchange rate.

    ΑπάντησηΔιαγραφή